Tag: bảng hiệu công ty

Bảng hiệu bày trí đúng phong thủy

Bảng hiệu bày trí đúng phong thủy

Nguyên tắc đầu tiên nhất là bảng hiệu của công ty không được để dưới đất vì sẽ tạo nên nhiều năng lượng âm, bất lợi cho việc làm ăn kinh doanh. Bảng hiệu là biểu tượng cho cả doanh