Tag: báo giá thuê văn phòng Saigon One Tower

Cho thuê văn phòng Saigon One Tower

Cho thuê văn phòng Saigon One Tower

Chủ đầu tư, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C là liên doanh gồm các cổ đông: Công ty cổ phần M&C (49%), Ngân hàng TMCP Đông Á (6%), Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á