Tag: chọn lựa văn phòng

Những lợi ích có được khi thuê văn phòng

Những lợi ích có được khi thuê văn phòng

Dịch cho thuê văn phòng nghĩa là văn phòng dành cho các doanh nghiệp thuê để có không gian làm việc, duy trì hoạt động – phát triển lâu dài. Ở nước ta, doanh nghiệp mọc lên vô số kể

Những lưu ý khi thuê văn phòng

Những lưu ý khi thuê văn phòng

Diện tích trung bình 5m2 cho 1 vị trí làm việc, lý tuởng nhất là từ 8-12m2/người. Một số tòa nhà có vị trí và thương hiệu đặc biệt tốt có thể cộng thêm vào diện tích sử dụng từ