Tag: kinh nghiệm khi thuê văn phòng

Chia sẻ kinh nghiệm khi thuê văn phòng

Chia sẻ kinh nghiệm khi thuê văn phòng

Tình trạng cung nhiều hơn cầu tại thị trường văn phòng Việt Nam đã buộc các nhà đầu tư phải giảm chi phí, bằng cách cắt giảm công suất điện hoặc chuyển các đầu mục trang thiết bị tối thiểu