Tag: thuê văn phòng Saigon Tower

Cho thuê văn phòng Saigon Tower

Cho thuê văn phòng Saigon Tower

Saigon Tower có vị trí chiến lược trong khu vực với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các hệ thống ngân hàng tại tòa nhà và xung quanh Vietcombank, Viettin Bank, Techcom bank, HSBC, ANZ Bank cùng với